środa, 7 stycznia 2015

Gratulacje dla lekarzy!

Nasz rząd osiąga szczyty w próbach skłócenia poszczególnych grup społecznych i zawodowych. Minister nauki od lat stara się skłócić studentów z profesurą, młodszych pracowników nauki ze starszymi stopniem (i na ogół wiekiem) kolegami. Minister edukacji przy okazji świąt, podjęła spektakularną próbę ostatecznego skonfliktowania nauczycieli z rodzicami. Konflikt lekarzy z ministrem zdrowia wpisuje się w ogólny trend rządzenia poprzez dzielenie i konfliktowanie. Na tym tle, wielkie gratulacje dla lekarzy. Nie dali się, brawo!