środa, 19 czerwca 2013

Rola dla Profesora

W trzecim numerze Panoramy PAN, prof. E. Łętowska opisała swoje ciekawe doświadczenie.  Z wielką pompą została wydelegowana do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej kwalifikującej kandydatów do zawodów prawniczych. Komitet Nauk Prawnych wydelegował, Minister powołał i ... okazało się wreszcie do jakich zadań. Chodziło o pilnowanie podczas egzaminu aby zdający nie ściągali oraz zliczanie wyników. Prof Łętowska słusznie nazywa to zjawisko elementem szerszego procesu. Mówi o makdonaldyzacji. Ja sądzę, że jest jeszcze gorzej. Nasz rząd jest w swej istocie głęboko antyinteligencki. Nie lubi swoich elit intelektualnych. Lubi je upokarzać. Ponieważ przegrywa na licznych frontach, kieruje swój atak na przeciwnika mało licznego, którego można pominąć przy kalkulacjach wyborczych. Mój  syn (młody dorosły), gdy żołądkowałem się o sprawy nauki, powiedział mi znaną radę, nie kłóć się z głupkami, bo sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem. Święta prawda. Tylko trudno wytrzymać....