niedziela, 26 maja 2013

Otrzymałem taki dokument.

 zobacz_dokument

I zacząłem się zastanawiać. Co i raz słyszymy o rozprawach sądowych, w których biegli wydają rozmaite opinie, czasem sprzeczne ze sobą. Cóż to za trudne i złożone sprawy muszą być? Jakże trudna materia i nieodgadniona....

A może rzeczywistość jest prostsza? Może biegłym sądowym łatwiej jest zostać niż myśli o tym większość z nas?

Zapytałem o to Panią Prof. Google. Poniżej efekt.

****http://www.zawodowe.com/Biegly_sadowy_-_jak_zostac_180*********************

Ubiegając się o zajęcie biegłego sądowego należy spełniać następujące warunki:

        mieć ukończone 25 lat
        korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich
        posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z danej dziedziny poświadczone odpowiednimi dokumentami
        dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego
        wyrazić zgodę na ustanowienie siebie biegłym
   

Biegłych ustanawiają prezesi poszczególnych sądów okręgowych na okres 5 lat.

Chcąc zostać biegłym sądowy do danego sądu okręgowego należy złożyć:

        wniosek o ustanowienie biegłym sądowym ze wskazaniem dziedziny wiedzy, w której jest się specjalistą
        życiorys
        kwestionariusz osobowy
        odpis dyplomu ukończonej uczelni wyższej
        inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
        opinię i zgodę zakładu pracy, w którym jest się zatrudnionym na powołanie pracownika na biegłego
        zapytanie o karalności


Biegły sądowy

jest osobą, która ze względu na swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jest uznana za eksperta w danej dziedzinie i z tego powodu może być powoływana w postępowaniu sądowym. Wydaje wówczas opinię jako specjalista w danej dziedzinie, co może mieć znaczący wpływ na dalszy przebieg sprawy.

Biegłych sądowych można podzielić na trzy grupy:

    biegły z listy: osoba, która jest wpisana listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych
    biegły ad hoc: osoba nie wpisana na listę, ale posiadająca odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie
    biegły instytucjonalny: instytucja naukowa lub specjalista


**************************************************************************   I tu pojawia się pytanie. Jak Jasnowidz zostaje biegłym? I czy nie ma sprzeczności pomiędzy definicją biegłego a jasnowidzeniem?

Zaznaczę przy tym, że nie zabraniam prokuraturze oraz innym szacownym ciałom zasięgać opinii czarodziejów, jasnowidzów, kapłanów itp. Zakładam, że są sprawy, w których  instytucjonalna i ludzka bezradność osiąga taki poziom, że taka potrzeba się pojawia. Ale dlaczego mianować te osoby biegłym sądowym? 

1. Po pierwsze określenie dziedziny lub dyscypliny wiedzy. Ta wydaje się wymykać skodyfikowanym klasyfikacjom. Ponadto, kwalifikacje dotyczyć mają obszaru WIEDZY, czyli tej wartości, którą ludzkość dzieli się poprzez teksty publikowane, a których stwierdzenia mogą zostać zweryfikowane przez innych.

2. Po drugie, dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Prokuratura powinna posiadać dokumenty certyfikujące kwalifikacje jasnowidza. Kto takowe wydaje? Może jest jakaś szkoła, w której można się tego nauczyć?

Wynagrodzenie biegłego, określone przez stosowne przepisy prawne, opłacane jest przez podatników.

Sądzę, że należy domagać się sporządzenia raportu na temat skuteczności działania biegłego jasnowidza (jasnowidzów?), oraz trafnosci powołań tego biegłego przez prokuraturę oraz inne organy sądowe.

Klub Sceptyków Polskich może być pomocny w tej sprawie.